V této rubrice a jejích podsekcích se můžete seznámit s informacemi ze Základní organizace a se zásadními informacemi z ČSV

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze ZO

Oběžník ZO 2019

01.09.2019 16:08

ZO Bruntál vydala oběžník s aktuálními informacemi:

Oběžník 2019 ZO ČSV Bruntál.docx (167181)

Vyjádření předsedkyně Machové k podané exekuci na CSV

17.01.2019 17:50

Koncem roku bylo proti CSV zahájeno exekuční řízení po prohraném soudním sporu se spolkem pro Mladou Boleslav a okolí (VSMBO). V důsledku neuhrazení nákladů soudního řízení v řádné lhůtě předalo vymýhání pohledávky VSMBO exekutorovi. Dle informací, jsou již všechny závazky uhrazeny a níže přikládáme zprávu předsedkyně a zastupujícího právníky s vyjádřením k této věci.

ZO a OO ČSV průvodní dopis Machová.pdf (365567)

Zpráva JUDr. Poupě.pdf (460377)

Otevřený nesouhlas s usnesením RV CSV

13.01.2017 15:36

Výbor ZO CSV Bruntál vyslovuje otevřený nesouhlas s uenesením RV CSV ve věci povolení nákupu medů původem mimo ČR firmě Včelpo.

Vnímáme toto usnesení jako rozhodnutí, které jde přímo proti zájmům členů ČSV a tím je především prodej kvalitního českého medu, čehož by ČSV měl být garantem a hlavním propagátorem. 

Nákup a prodej levných "cizích" medů společností Včelpo, které je ve 100% vlastnictví ČSV jde tedy přímo proti tomuto zájmu a tedy i zájmu českých včelařů.

Celý text prohlášení si můžete stáhnout zde: Nesouhlas s rozhodnutím RV CSV.jpg (82020)

Tento otevřený dopis je povoleno v nezměněné formě veřejně šířit.

 

Výsledky voleb předsedy CSV

06.01.2016 11:13

Na X. sjezdu CSV byla zvolena do funkce předsedy ČSV Mgr.Jarmila Machová

jako místopředseda byl zvolen MVDr Miroslav Peroutka

 členem PRV Ing. Petr Stibor

 členem PRV Ing. František Kamler

 členem PRV. MVDr.Josef Holejšovský CSc 

 členem PRV Ing. František Krejčí

PRV bude následně doplně ještě o 3 členy.

Člen RV za okres Bruntál byl zvolen Martin Pospíšil

Komentář z průběhu X. sjezdu si můžete přečíst zde.

Výroční členská schůze 2015

18.03.2015 22:51

15.3.2015 se konala v restauraci Faraon výroční členská schůze ZO ČSV Bruntál. Zúčastnilo se jí 74 členů naší základní organizace. Členové si na této volební schůzi zvolili nové vedení základní organizace a delegáty na Okresní konferenci v tomto složení:

Výbor ZO ČSV Bruntál:

předseda:                   ing.Novotný Vladimír

místopředseda:                 Hruška Václav

jednatel:                           Pospíšil Martin

pokladník:                         Neumann František

nákaz. referent:                 Klváček Jan

 

Revizní komise:

předseda:           Tranová Libuše

člen:                   Utíkal Vladislav

člen:                   Tisoň Marek

náhradník:           Brázda Vladimír

 

delegáti na okresní konferenci:

ing.Novotný Vladimír

Hruška Václav

Pospíšil Martin

Klváček Jan

Neumann František

Kolomý Jan

Brisuda Petr - náhradník

 

kandidát do RV:

Pospíšil Martin

------------------------------------------------------------------------------------------------

Na výroční členské schůzi byl dále schválen hospodaření za rok 2014 a plán na rok 2015, plán práce, zpráva o činnosti za rok 2014, zpráva revizní komise, stanovisko k návrhu stanov a další. Byl schválen záměr uspořádat zájezd na včelařskou výstavu do Ostravy a nákup aerosolového vyvíječe s kompresorem pro potřeby ZO. Schválené zprávy najdete v sekci Zápisy ze schůzí.  Tak jako loni jsme předali ocenění "vzorný včelař" vybraným členům naší základní organizace za jejich práci ve prospěch organizace, našich členů a za přínos pro obor včelařství. Oceněni byli přátelé: ing. Novotný Vladimír, Brisuda Petr, Turák Pavel, Klváček Jan a Lojkásek Břetislav. Členy jsme informovali o nákazové situaci a výsledcích vyšetření zimní měli. Dále proběhla informace k možnosti čerpání dotací v oboru včelařství.  Na závěr naší výroční schůze proběhla přednáška pana Kolomého na téma: Ošetřování včelstev v průběhu roku. Výroční schůzi jsme zakončili společným obědem.

Tato členská schůze byla součástí Vzdělávacího dne .

Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál      

Fotogalerii z výroční schůze najdete zde.