Výsledky voleb předsedy CSV

06.01.2016 11:13

Na X. sjezdu CSV byla zvolena do funkce předsedy ČSV Mgr.Jarmila Machová

jako místopředseda byl zvolen MVDr Miroslav Peroutka

 členem PRV Ing. Petr Stibor

 členem PRV Ing. František Kamler

 členem PRV. MVDr.Josef Holejšovský CSc 

 členem PRV Ing. František Krejčí

PRV bude následně doplně ještě o 3 členy.

Člen RV za okres Bruntál byl zvolen Martin Pospíšil

Komentář z průběhu X. sjezdu si můžete přečíst zde.