V katastrech ZO CSV Bruntál máme vyhlášená tato ochranná pásma moru včelího plodu:

Nová Rudná, Podlesí pod Pradědem, Stará Rudná, Andělská Hora, Stará voda v Jeseníkách, Suchá Rudná, Světlá ve slezsku, 
 
 
Úřední deska KVS SVS pro Moravskoslezský kraj: klikněte zde
Mapová aplikace SVS s vyobrazením ohnisek MVP a varroázy zde
návod k aplikaci varroáza najdete zde

Dúležitá upozornění

MVO 8/2019 Č. j. SVS/2019/048890-T

18.04.2019 17:18
KVS MS kraje vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu s ohniskem v katastu Podlesí pod Pradědem (KÚ 743364)   Z tohoto důvotu SVS vyhlásila ochranné pásmo  oru včelího plodu na tyto katastry: 743356 Nová...

Informace k vyšetření zimní měli v roce 2019

09.12.2018 18:25
Informace ke sběru zimní měli v roce 2019 Všichni včelaři odeberou zimní měl a odevzdají ji zabalenou a řádně označenou do 25.1.2019 svým důvěrníkům. Směsný vzorek jen k vyšetření na varroázu Z jednoho stanoviště včelstev bude připraven jeden směsný vzorek . Pokud má včelař více...

MVO 25/2018 Č. j. SVS/2018/104197-T

06.09.2018 19:03
KVS MS kraje vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu s ohniskem v katastu Podlesí pod Pradědem. Z tohoto důvodu bylo vytyčeno ochranné pásmo v okrese Bruntál: Nová Rudná (743356), Podlesí pod Pradědem (743364), Stará Rudná (743372),...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Metodika kontroly zdraví zvířat

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2019

03.12.2018 16:09
Dne 7. 11. 2018 byla Ministerstvem zemědělství ČR schválena a dne 21.11.2018 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe nová metodika kontroly zdraví. Co se týče včel došlo: a) ke změně režimu vyšetření na mor včelího plodu pod kódem EpM120. Vyšetření směsných vzorků měli v...

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

15.01.2018 18:49
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou) Výtah metodiky týkající se včel metodika-kontroly-zdravi-zvirat-na-rok-2018.pdf (76365)

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2017

27.03.2017 11:29
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou) Výtah metodiky týkající se včel si můžete stáhnout zde: metodika včely 2017

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2016

06.01.2016 10:54
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí...

Nařízení SVS k tlumení varroázy v roce 2015

31.03.2015 22:52
SVS vydala mimořádné veterinární nařízení k tlumení varroázy s povinnými úkony  pro  rok 2015. Nařízení si můžete stáhnout zde: SVS narizeni-varroaza-2015.pdf (335733) S jednotlivými druhy ošetření skrývající se pod značkami (Exm...) se můžete seznámit v Metodice kontroly zdraví...
1 | 2 >>

 

Vyšla v platnost vyhláška 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Tato vyhláška nabyla platnost  1.4.2013 a mimo jiné nově upravuje pravidla pro likvidaci včelstev v případě prokázané nákazy moru a hniloby včelího plodu.

výtah nařízení vztahujících se na včelařství si můžete zobrazit zde:platná vyhláška k opatření a zdolávání nákaz.doc (40,5 kB)


 

 

Fotogalerie: Nákazová situace