V katastrech ZO CSV Bruntál máme vyhlášená tato ochranná pásma moru včelího plodu:

Nová Rudná, Podlesí pod Pradědem, Stará Rudná, Andělská Hora, Stará voda v Jeseníkách, Suchá Rudná, Světlá ve slezsku, Malá Véska, Staré město, Bruntál
 
 
Úřední deska KVS SVS pro Moravskoslezský kraj: klikněte zde
Mapová aplikace SVS s vyobrazením ohnisek MVP a varroázy zde
návod k aplikaci varroáza najdete zde

Dúležitá upozornění

MVP 31/2019 Č. j. SVS/2019/095030-T Podlesí

16.08.2019 18:11
SVS na základě výskytu ohniska moru včelího plodu v katastru Podlesí vyhlásila ochranné pásmo MVP v těchto katastrech: Okres Bruntál:  Nová Rudná (743356), Podlesí pod Pradědem (743364), Stará Rudná (743372), Andělská Hora ve Slezsku (760412), Stará Voda v Jeseníkách (760447), Suchá Rudná...

MVP 18/2019 č.j: SVS/2019/065837-T Staré Město

31.05.2019 17:48
KVS Moravskoslezského kraje vydala mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy Moru včelího plodu s ohniskem v katastru Staré Město u Bruntálu (613312).  Z tohoto důvodu vyhlásila ochranné pásmo moru včelího plodu v těchto katastrech: Okres Bruntál: Staré Město u...

MVO 15/2019 Č. j. SVS/2019/062495-T Stará Rudná

22.05.2019 13:44
KVS Moravskoslezského kraje vydala mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy Moru včelího plodu s ohniskem v katastr Stará Rudná (ků: 743372). Z tohoto důvodu KVS vyhlásila ochranné pásmo moru včelího plodu (MVP) v těchto katastrech: Okres Bruntál:  Staré Město u...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Metodika kontroly zdraví zvířat

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2019

03.12.2018 16:09
Dne 7. 11. 2018 byla Ministerstvem zemědělství ČR schválena a dne 21.11.2018 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe nová metodika kontroly zdraví. Co se týče včel došlo: a) ke změně režimu vyšetření na mor včelího plodu pod kódem EpM120. Vyšetření směsných vzorků měli v...

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

15.01.2018 18:49
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou) Výtah metodiky týkající se včel metodika-kontroly-zdravi-zvirat-na-rok-2018.pdf (76365)

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2017

27.03.2017 11:29
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou) Výtah metodiky týkající se včel si můžete stáhnout zde: metodika včely 2017

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2016

06.01.2016 10:54
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí...

Nařízení SVS k tlumení varroázy v roce 2015

31.03.2015 22:52
SVS vydala mimořádné veterinární nařízení k tlumení varroázy s povinnými úkony  pro  rok 2015. Nařízení si můžete stáhnout zde: SVS narizeni-varroaza-2015.pdf (335733) S jednotlivými druhy ošetření skrývající se pod značkami (Exm...) se můžete seznámit v Metodice kontroly zdraví...
1 | 2 >>

Vyhláška 18/2018 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Tato vyhláška nabyla platnost  22.2.2018 

Plné znění vyhlášky si můžete stáhnout zde: vyhlaska-18-2018-veterinarni-pozadavky-na-chov-vcel-a-vcelstev.pdf (375286)


 

 

Fotogalerie: Nákazová situace