Novinky

Výroční schůze ZO ČSV Bruntál 2018

20.02.2018 10:59

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Bruntál,

která se uskuteční v neděli 4.března 2018 od 10:00h v restauraci Faraon

(pod Lesankou) na ulici Cihelní 2 v Bruntále   mapa

parkování za obchodním domem Tesco (bývalá Lesanka) nebo na ul. Dělnická)

Program:

             1- Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

             2- Kontrola usnesení výroční členské schůze z roku 2017, zpráva jednatele,                   nákaz. referenta,  

                  hospodáře a revizní komise k práci a hospodaření ZO ČSV v roce 2017

             3- Návrh činnosti a plán práce na rok 2018

             4- Diskuse k předneseným zprávám, návrhy k činnosti organizace v roce                      2018

             5- Udělení ocenění navrženým členům ZO ČSV Bruntál

             6- Návrh usnesení, připomínky členů, schválení usnesení

             9- Přednáška Mudr Jany Hajdůškové na téma Včelí produkty očima                        lékaře

            10- Dotazy přítomných, výměna zkušeností

            11- Závěr členské schůze

            12- Společný oběd

 

Součástí výroční schůze bude i přednáška paní doktorky Hajdůškové, která je přední odbornice v ČR  na využití včelých produktů pro zdraví.

Těšíme se na vás a věříme, že i vy se výroční členské schůze zúčastníte

  Za výbor ZO ČSV Bruntál:  Martin Pospíšil, jednatel 

Informace k vyšetření zimní měli 2018

15.01.2018 18:44

V sekci Nákazy - léčení najdete informace k odběru a odevzdání vzorků zimní měli pro rok 2018

Zrušení povinnosti hlásit stanoviště včel na obec

15.01.2018 18:43

Na základě novely rostlinolékařského zákona byla zrušena povinnost včelařům hlásit na obce umístění stanovišt včelstev. Informace o umístění včelstev budou zemědělci čerpat z portálu LPIS, kam bude umístění stanovišt zadávat Ústřední evidence v Hradištku na základě hlášení k 1.9.

Zavčelení katastrů okresu Bruntál

11.12.2017 18:57

V sekci O nás si můžete pod tabulkou zavčelení ZO Bruntál stáhnout soubor se zavčelením katastrů celého okresu Bruntál.

Výplata dotace 1.D + úhrada členských příspěvků na rok 2018

13.11.2017 18:14

Výplata dotace 1.D + výběr členských příspěvků ČSV na rok 2018

V  úterý 28.11.2017 se bude od 17:00h do 19:00h  na Jesenické 45 (vchod zezadu, parkování v přilehlých ulicích) v Bruntále vyplácet žadatelům dotace 1.D (na zazimovaná včelstva).

Výše dotace na 1 zazimované včelstvo je 156,-Kč.

Při této příležitosti budou vybírány členské příspěvky na rok 2018 od členů ZO ČSV Bruntál.
Členský příspěvek se skládá z: 200Kč pro CSV, 250Kč pro Základní Organizaci  a 16Kč x počet včelstev

Dotaci si může každý žadatel vyzvednout osobně, nechat zaslat na účet nebo může pověřit jinou osobu. Ovšem tato osoba musí být vybavena plnou mocí pro rok 2017, ve které bude jasně vyplněno, kdo zplnomocňuje, koho zplnomocňuje. U obou musí být uvedena rodná čísla. Plná moc musí být podepsána jak zmocnitelem tak zmocněncem!

Plnou moc najdete buď ve včelařství č. 8/2017 nebo si ji můžete stáhnout i z našich stránek : https://vcelaribruntal.webnode.cz/formulare/

Pokud zástupce nebude vybaven náležitě vyplněnou plnou mocí, tak vaši dotaci nebude moci převzít.

Žadatelům, kteří uvedli do žádosti o dotaci číslo účtu bude tato dotace zaslána na tento účet v plné výši bez odečtení příspěvků . Těmto členům bude zaslán předpis na úhradu příspěvků na rok 2018, které musí uhradit na účet ZO CSV Bruntál  č: 2601061860/2010. Žádáme o uhrazení příspěvku v co nejkratším čase

Pokud se žadatel o dotaci nedostaví pro výplatu dotace a ani za sebe nepošle zástupce, tak dle zákona bude tato dotace nenávratně odeslána zpět státu!
V případě jakýchkoli dotazů volejte jednateli ZO tel: 732 249 389
S pozdravem  Pospíšil Martin – jednatel  ZO ČSV Bruntál

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>