Jubilea naši členů

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, zdravé včelky a mnoho optimismu do dalších let.

 

Životní jubilea členů ZO ČSV Bruntál v roce 2019

 

V lednu oslaví:

František Neumann      65 let

 

V únoru oslaví:

 

V březnu oslaví:

Vladimír Hrabina      85 let

 

V dubnu oslaví:

 

V květnu oslaví:

Ladislav Mikeš        65 let

 
V červnu oslavili:
 

V červenci oslaví:

Martin Pospíšil       50 let

Pavel Habrůn        60 let

Anna Utíkalová      65 let

Jan Hoško             75 let

V  srpnu oslaví:

Jarmila Žílová        65 let

 

V září oslaví:

Jiří Světlík      85 let

 

V říjnu oslaví:

Milan Chudoba     70 let

 

V listopadu oslaví:

Zdeněk Mikeš    60 let

 
 

V prosinci oslaví:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         BLAHOPŘEJEME