Jubilea naši členů

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, zdravé včelky a mnoho optimismu do dalších let.

 

Životní jubilea členů ZO ČSV Bruntál v roce 2018

V lednu oslaví:

Zdeněk Zapp      70 let

Miroslav Andrýsek      65 let

 

V únoru oslaví:

Vladislav Utíkal      60 let

Jiří Mainhold    80 let

V březnu oslaví:

Jaromír Malý      80 let

Jiří Sarna     65 let

 

V dubnu oslavili:

 

 

V květnu oslaví:

 

 
 
V červnu oslavili:

 

 

V červenci oslaví:

 

V  srpnu oslaví:

 
 

V září oslaví:

 

V říjnu oslaví:

 

 

V listopadu oslaví:

 
 
 
 
V prosinci oslaví:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         BLAHOPŘEJEME