Zájezd na výstavu Život na zahradě

03.10.2015 00:00

Vážení přátelé

Tak jako v loňském roce tak i letos upořádala Základní organizace včelařů Bruntál zájezd na včelařskou výstavu Život na zahradě do Ostravy.

Zájezd se uskutečnil v sobotu 26.9.2015 za účasti 38 včelařů z Bruntálu a okolí. Počasí nám přálo a dobrá nálada nechyběla. 

Po příjezdu na výstaviště a po zakoupení vstupenek jsme se zvědaví vydali zjistit, co nového si pro nás vystavovatelé připravili, co zajímavého a inspirativního nás uchvátí a jaké nové nápady nám pomohou zkvalitnit naše chovy a naše včelnice.

První část výstavy byla výstava Zahrádkářů. K vidění zde bylo mnoho krásných výpěstků ovoce, zeleniny, květin atd. Zájemci si mohli koupit různé cibuloviny, semena a mohli  se s odborníky poradit v široké škále zahrádkářské problematiky.

Druhá část se věnovala včelařství. Zde bylo k vidění velké množství různých zařízení, medometů, úlů, pomůcek. Dále byla možnost v medové kavárně ochutnat řadu skvělých medových dobrot. V rámci výstavy proběhla i soutěž o nejchutnější med a medovinu. V průběhu celé doby výstavy probíhaly přednášky na různá včelařská témata. Ve stáncích okresních organizací Českého svazu včelařů byli včelařům k disposici odborníci, kteří se zájemci diskutovali a probírali širokou problematiku včelařského oboru. K velmi dobré atmosféře přispělo i skvělé kulturní vystoupení pozvaných umělců.

Poslední část výstavy měla název Zdraví a duše. Zde jsme se mohli seznámit s oblastí zdravého životního stylu,ekologie, alternativní medicíny, feng-shui,atd.

Po vyčerpávajícím výstavním odpoledni jsme se v plném počtu a ve zdraví zase všichni autobusem vrátili do Bruntálu. Unaveni, ale spokojeni, plní dojmů jsme se rozloučili a vydali se každý do svého domova. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Bruntál za finanční podporu této skvělé akce.

Fotogalerii ze zájezdu najdete zde:Fotogalerie

 

 Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál