Vyšlo nové nařízení KVS pro MS Kraj k výskytu moru včelího plodu

22.04.2014 16:35

KVS pro MS Kraj vydalo mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelíhom plodu v katastrech Litultovice a  Sosnová s vymezením ochranných pásem.

Dále KVS nařídila provedení bakteriologických vyšetření směsných vzorků v některých  již dříve vyhlášených ochraných pásmech MVP na okrese Bruntál. ZO Bruntál se to týká katastru Horní Václavov a Nová Rudná.

Podrobnosti k novému nařízení najdete v sekci:Nákazy - léčení