Výsledky voleb předsedy CSV

15.12.2015 17:16

Na X. sjezdu CSV byla zvolena do funkce předsedy ČSV Mgr.Jarmila Machová


Další složení předsednictva RV CSV si můžete přečíst zde:Informace ze ZO