Výborová schůze ZO CSV Bruntál

21.03.2015 22:31

Ve středu 25.3.2015  od 17:00h se koná na Jesenické 45 (jako posledně u př. Pospíšila) výborová schůze ZO CSV Bruntál.

Program:

nastavení fungování nového výboru

plán pravidelných měsíčních členských setkávání

zdraví včel - varoáza,MVP

okresní konference - organizace cesty

předání pokladny

pošta a další informace

diskuse

Členové výboru si připraví náměty a připomínky k projednání.