Přednáška Doc.Ing.Antonína Přidala v Bruntále

04.11.2022 10:22

Okresní organizace ČSV Bruntál zve všechny včelaře na přednášku s názvem Varroáza vs Viry

Přednášejícím je Doc.Ing.Antonín Přidal,Ph.D.

Přednáška se koná v sobotu 26.11.2022 od 9:00h v sále bruntálského kina na Jesemické 1

Zváni jsou všichni včelaři z blízké i vzdálenějšího okolí.

Vstup je zdarma