Pokyny k žádostem o dotaci 1.D

25.08.2014 20:17

Včelaři žádající o dotaci 1.d (na zazimovaná včelstva) předají důvěrníkům žádosti o dotaci do 7.9.2014. (Pokud to nestihnou tak mohou tuto žádost předat do 15.9.2014 přímo jednateli ZO). 

Zároveň se žádostí o dotaci předloží důvěrníkovi potvrzení o registraci chovatele a stavu včelstev, které je chovatel povinnen do 15.9 zaslat na adresu Ústřední evidence chovatelů a je jednou z podmínek pro žádost o dotaci 1.D.

V případě zájmu, může za chovatele toto potvrzení odeslat hromadně Základní organizace.

Důvěrníci předají převzaté žádosti na výborové schůzi ZO CSV Bruntál, která se bude konat 11.9.2014. od 16:00h v budově Ksčm v Bruntále