Sběr zimní měli a plošné vyšetření na mor včelího plodu v Moravskoslezském kraji

13.01.2015 22:16

Krajský Úřad rozhodl o poskytnutí dotace na plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu. Toto vyšetření se bude dělat ze směsného vzorku zimní měli ze stanovišť mimo aktivní ochranná pásma MVP a mimo stanovišť, která byla vyšetřována v posledních dvou letech.

Řádně označené vzorky zimní měli odevzdají včelři důvěrníkům do 30.1.2015 a ti je předají v  Bruntále v sobotu od 10:00h nákazovému referentu př. Klváčkovi.

Další podrobnosti ke sběru vzorků zimní měli a vyšetření na varroózu a mor včelího plodu najdete v sekci Nákazy - léčení

V případě najasností kontaktujte jednatele ZO př. Pospíšila.