Oběžník ZO ČSV BRUNTÁL

07.08.2014 09:35

V sekci Informace ze ZO najdete oběžník ve kterém vás informujeme o pořádání zájezdu na včelařskou výstavu do Ostravy a o instrukcích k žádostem o dotaci 1.D.