Oběžník ČSV 1/2014

14.03.2014 14:32

Byl vydán oběžník ČSV 1/2014. Stáhnout si ho můžete zde.

Týká se těchto témat:

  1. Centrální informační systém (CIS) – ochrana osobních údajů

  2. Informace o kontrolách SZIF

  3. Registrace změn zapisovaných údajů pobočných spolků (tj. ZO a OO ČSV)

  4. Pravidla pro hromadné objednávky a distribuci veterinárních léčivých přípravků