Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2016

06.01.2016 10:54

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

 

Jelikož jde o velmi obsáhlý dokument zahrnující veškerý dobytek a zvěř tak jsme udělali výňatek týkající se jen včel a včelstev.

Hlavní změny proti metodice 2015 se týkají nové metodiky k výskytu hniloby včelího plodu Epm200 a EpM210.

Další změna je v ExM310 - Varroáza. Zde se při nařízení plošného předjarního ošetření (nátěr plodu) bude vyhodnocovat počet nulových vzorků na území obce a nikoli okresu jak tomu bylo doposud.

Soubor je ke stažení zde: METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT NA ROK 2016.docx (14095)