Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2015

03.12.2014 20:34
Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.
Je tam velká a zásadním změna při přesunu včelstev mimo obec.
Podrobnosti najdete v sekci Nákazy - léčení