Informace o výsledku šetření ÚKRK

08.01.2014 23:27

Ústřední a kontrolní komise zaslala výsledek šetření podaného podnětu ve věci porušení stanov Předsednictvem RV ČSV.

Text podnětu i výsledek šetření najdete zde.