Informace k vyšetření zimní měli 2018

15.01.2018 18:34

Informace ke sběru zimní měli v roce 2018

Všichni včelaři odeberou zimní měl a odevzdají ji zabalenou a řádně označenou do 30.1.2018 svým důvěrníkům.

Důvěrní odevzdají vzorky ze svých obvodů v ponděli 5.2.2018 mezi 17:00 - 18:00h na Jesenické 45 v Bruntále.

Směsný vzorek jen k vyšetření na varroázu

Z jednoho stanoviště včelstev bude připraven jeden směsný vzorek .
Pokud má včelař více stanovišť, tak včelař bude odevzdávat vzorek z každého stanoviště zvlášť.

Vyšetření na varroázu se neplatí (je hrazeno přímo státem)

Směsný vzorek k vyšetření varroázy + moru včelího plodu (MVP) po 5 letech

Tento směsný vzorek se bude odevzdávat ze stanovišť včel umístěných v katastrech,kde uběhlo již 5 let od zrušení pásma MVP.

Týká se to těchto katastrů v ZO Bruntál:

Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta.

Jeden takovýto směsný vzorek  bude připraven z max 25 včelstev na stanovišti. Pokud má tedy včelař více včelstev na stanovišti než 25, tak odevzdá  více vzorků. Vzorky budou označeny čísly  k určení úlů ze kterých je směsný vzorek vytvořen(např 1-25, 26-50 atd).

Vzorky budou mimo standartní označení označeny videlným nápisem "I MOR"

Z tohoto vzorku bude provedeno vyšetření jak na varroázu tak i na mor.

Toto vyšetření je plně a přímo hrazené státem.

 

Vyšetření zimní měli je pro všechny chovatele ze zákona povinné a při porušení této povinnosti hrozí chovateli pokuta až 50 000,-Kč

 

Vzorky odevzdávejte vysušené a zbavené zbytků tělíček včel. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Zásadně nesušíme na topení (měl se rozteče a slepí)!

Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Dobré jsou kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou látkou, která je zajištěna nejlépe gumičkou.

Naprosto nevhodné jsou řídké tkaniny, jako záclony. Měl se pak při přepravě sype ven, igelit nebo mikroten se protrhává.

 

Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry.

 

Nevhodné obaly jsou: plastové a papírové sáčky nebo obálky,plastové nebo kovové neprodyšné krabičky, obaly přelepované různými páskami.

V takových obalech se měl může slepit, vysypat, zplesnivět atd. Vyšetření takto znehodnocené měli je velice nepřesné nebo i nemožné.

 

Vzorek měli musí být označen:

Jménem a číslem chovatele

umístěním a číslem stanoviště

počtem včelstev ze kterého se skládá směsný vzorek

 

Vzorek označte na kelímku, označení na víčku je nevhodné, protože po odstranění víčka již není zřejmé, k jakému vzorku patří!!!

 

V případě nejasností se obraťte na jednatele Martina Pospíšila tel: 732 249 389