Bylo zvoleno nové vedené Českého svazu včelařů,o.s.

06.01.2014 09:44

V sobotu 4. 1. 2014 Republikový výbor ČSV,o.s. (RV)  na svém volebním zasedání zvolil nového

předsedu ČSV, o.s.: JUDr. Karla Brücklera,

dva místopředsedy ČSV, o.s.: Mgr. Václava Sciskalu a doc. Ing. Jaroslava Hrabáka,Ph.D

a členy Předsednictva RV ČSV, o.s.: MVDr. Bohumila Pantůčka, Dr. Františka Kamlera a Ing. Jiřího Jiránka.

Předseda JUDr. Karel Brückler byl zvolen z pěti kandidátů již v prvním kole. Získal ze 74 možných hlasů 46.

Dále RV stanovil, že počet členů Předsednictva RV ČSV, o.s. Bude 9. Zbývající členové do tohoto počtu by měli být dovoleni na příštím, březnovém zasedání RV.

Zároveň RV potvrdil ve svém usnesení platnost odvolání Předsednictva RV ze dne 10. 11. 2013.

Nové vedení bylo zvoleno v souladu se Stanovami ČSV, o.s. na dobu do X. sjezdu ČSV, o.s., tj. do r. 2015.

Usnesení ze sobotního volebního zasedání RV najdete zde.

 

Mgr. Jarmila Machová

6.1.2014