včelí společenství

 Tři včelí kasty

Od jara do plného léta žijí ve včelstvu tři včelí kasty: jedna plně vyvinutá včela samičího pohlaví (matka), několik stovek včel samčího pohlaví (trubci) a třicet až padesát tisíc včel samičího pohlaví (dělnice).
  

 
trubec, matka, dělnice

Matka
Matka je včelí samice, udržovatelka života včelstva.Vývoj matky v matečníku trvá 17 dní.Po skončení vývoje se z matečníku vykouše. Po vylíhnutí se začíná dobarvovat. Mezi 7-15 dnem života vylétá na snubní let, kdy dochází k oplodnění. Matka naklade v době nejvyššího rozvoje včelstva denně až 1500 vajíček.
V kusadlové žláze tvoří feromon, takzvalou mateří látku, která koluje v potravě a stmeluje jedince ve včelstvo. Tato látka je součástí vůně včelstva.
Matka se může dožít až 5 let, ale včelaři mění matky v úle za mladé po 2-3 letech.Trubec
Posláním trubců je oplodnit mladé matky.Mezi matkou a trubci v úle nebyly pozorovány žádné vztahy. Jakmile se však mladá matka ocitne u česnového otvoru před snubním letem, jsou trubci vzrušeni a opouštějí rychle úl. Obvykle nelétají výše než 17m nad zemí. Mají své shromaždiště, kde létají v kruzích, kde je slyšet jejich hluboký bzukot.Zde dochází ke spáření matky.Trubec po úspěšném spáření hyne. V úle trubci pomáhají při zahřívání plodu a při větrání v úle.Délka života trubce je asi 6-8 týdnů. V období vrcholného léta jsou trubci vyhnáni dělnicemi z úlu a venku hynou. Včelstvo na podzim a v zimě je výhradně samičí.Včela dělnice

Dělnice je včelí samička se zakrnělým pohlavním ústrojím.Ztradí-li včelstvo matku, může tato včela klást vajíčka. Protože však není oplodněná, mohou se z dělničích vajíček vylíhnout jen trubci.
Posláním včely dělnice je vykonávání veškeré činnosti nezbytné k přežití včelstva, jako jsou sběr nektaru a pylu, přinášení vody, stavba plástů, péče o včelí plod, čištění úlu a obrana včelstva.
Mezi dělnicemi vládne přísná dělba práce. Rozdělení práce je řízeno především věkovým rozvrstvením včel dělnic.

V prvních 3- 10ti dnech života se dělnice zaměstnává především čištěním buněk k zakladení a ošetřují plod. Starší larvy krmí potravou smíšenou z medu a pylu, mladší včely mateří kašičkou.Od 10 dne stavějí dílo a konají různé práce, např. dusají pyl v buňkách, přejímají od včel létavek potravu a přenášejí ji do buněk nebo doprovázejí a ošetřují matku. Po krátké strážní službě na česně úlu se stávají od 21.dne létavkami.
Délka života včely dělnice záleží na tom, zda se narodila jako letní nebo zimní včela.Letní včela se dožívá jen 6-8 týdnů. Musí mnoho pracovat a rychle se opotřebuje. Hlavním úkolem zimní včely je dosyta se najíst a přežít od podzimu do nového jara. Může se dožít až 8 měsíců. Ale i to pouze za předpokladu, že mají dostatečné zásoby medu a pylu.