Značení medů

 

Etikety pro med od včelaře jsou povinné při prodeji na trhu, v tržnici, v maloobchodních prodejnách, které zásobují přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel.
Pro označování platí požadavky zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění.

Následující vzor platí pro všechny včelaře, kteří nemají schválenou provozovnu:

                           MED

Druh medu   -    květový (nektarový), medovicový nebo smíšený: dále může být uveden např: pastový, lesní,  

                           luční,řepkový,lipový,pohankový,akátový, jesenický atd.                               

Včelař: ....................
Bydliště: ..................
Množství: .......................
Minimální trvanlivost do: ..................

 

Etiketa pro med z provozovny

 platí pro včelaře, který dodává balený med do tržní sítě. Pro označování medu platí požadavky podle vyhlášky č. 76/2003 Sb v platném znění. Pro označování potravin jsou v České republice základními předpisy zákon o potravinách č.

110/1997 Sb. v úplném znění, a prováděcí vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin.

                                      MED
 Druh medu: 
květový (nektarový), medovicový nebo smíšený: dále může být uveden např: pastový,  

                             lesní,   luční,řepkový,lipový,pohankový,akátový, jesenický atd. 

Obchodní jméno výrobce : ....................
Sídlo výrobce: ..................
Množství: .......................
Minimální trvanlivost do: ...................
Země původu: ČR

Do obchodu mimo okres: registrační číslo přidělené veterinární správou (pozor, oválné označení se nesmí na medu uváděném do oběhu vůbec vyskytovat!!)

 

Pokud je min. trvanlivost delší než 3 měsíce ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale uveden den a pokud je min. trvanlivost delší než 18 měsíců tak nemusí být uveden ani měsíc.

 

Pokud označujete med druhem rostliny (např.květový akátový atd.) ze které med pochází (zcela nebo převážně z tohoto druhu), přičemž med tomu musí odpovídat nejen chutí, ale i mikriskopickou analýzou.

 

Množství:  hmotnost medu je kromě objemu sklenice závislá také na hustotě medu - do sklenice 720 ml se vejde cca 1 Kg medu. Jestli plná sklenice představuje právě 1 Kg medu, je třeba převážit. Na etiketě může být při úplném naplnění sklenice napsáno "Množství: min. 950 g" - tím není spotřebitel nijak poškozen a včelař se nemusí bát případného rozdílu způsobeného vlivem různé hustoty medu.


Na etiketách je nevhodné či dokonce v rozporu s vyhláškou uvádět slova jako :  pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý.

Nepoužívejte na etiketách označení "včelí med"

Podle naší legislativy ,která vychází z evropské , se med označuje pouze názvem med.Přívlastek včelí je navíc. žádný jiný výrobek než včelí med nesmí být prodáván pod pojmem med.