Výsledky vyšetření měli 2016 na varroázu

21.02.2016 19:44

S výsledky vyšetření zimní měli se můžete seznámit v souboru níže.

Výsledky vyšetření varroóza 2016.xlsx (19119)

Červeně jsou označeny vzorky s průměrným nálezem samiček roztoče varroa vyšším jak 3 na 1 včelstvo.

Tito chovatelé budou dle metodiky SVS povinně provádět jarní ošetření proti varroáze.

Koordinaci tohoto ošetření bude provádět nákazový referent pan Klváček, u kterého je možno si vyzvednout potřebné léky.