Výroční schůze ZO ČSV Bruntál

19.02.2017 15:04

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Bruntál,

      která se uskuteční dne 5.března 2017 od 10:00h v restauraci Faraon

(pod Lesankou) na ulici Cihelní 2 v Bruntále  mapa

                   ( parkování za obchodním domem Tesco (bývalá Lesanka) nebo na ul. Dělnická)

Program:

             1- Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

             2- Kontrola usnesení výroční členské schůze z roku 2016, zpráva jednatele, nákaz. Referenta,  

                  hospodáře a revizní komise k práci a hospodaření ZO ČSV v roce 2016

             3- Návrh činnosti a plán práce na rok 2017

             4- Diskuse k předneseným zprávám, návrhy k činnosti organizace v roce 2017

             5- Udělení ocenění navrženým členům ZO ČSV Bruntál

             6- Informace z  RV CSV

             7- informace k dotačním  programům

             8- Návrh usnesení, připomínky členů, schválení usnesení

             9- Přednáška př. Martina Pospíšila na téma: Nemoci včel

            10- Dotazy přítomných, výměna zkušeností

            11- Závěr členské schůze

            12- Společný oběd

 

Těšíme se na vás a věříme, že i vy se výroční členské schůze zúčastníte.