Výroční schůze ZO ČSV Bruntál 2018

20.02.2018 10:59

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Bruntál,

která se uskuteční v neděli 4.března 2018 od 10:00h v restauraci Faraon

(pod Lesankou) na ulici Cihelní 2 v Bruntále   mapa

parkování za obchodním domem Tesco (bývalá Lesanka) nebo na ul. Dělnická)

Program:

             1- Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

             2- Kontrola usnesení výroční členské schůze z roku 2017, zpráva jednatele,                   nákaz. referenta,  

                  hospodáře a revizní komise k práci a hospodaření ZO ČSV v roce 2017

             3- Návrh činnosti a plán práce na rok 2018

             4- Diskuse k předneseným zprávám, návrhy k činnosti organizace v roce                      2018

             5- Udělení ocenění navrženým členům ZO ČSV Bruntál

             6- Návrh usnesení, připomínky členů, schválení usnesení

             9- Přednáška Mudr Jany Hajdůškové na téma Včelí produkty očima                        lékaře

            10- Dotazy přítomných, výměna zkušeností

            11- Závěr členské schůze

            12- Společný oběd

 

Součástí výroční schůze bude i přednáška paní doktorky Hajdůškové, která je přední odbornice v ČR  na využití včelých produktů pro zdraví.

Těšíme se na vás a věříme, že i vy se výroční členské schůze zúčastníte

  Za výbor ZO ČSV Bruntál:  Martin Pospíšil, jednatel