Výroční členská schůze ZO ČSV Bruntál

06.03.2015 18:40

 Výroční členská schůze ZO ČSV Bruntál,

      se uskuteční dne 15.března 2015 od 10:00h v restauraci Faraon

(pod Lesankou) na ulici Cihelní 2 v Bruntále

                   ( parkování za obchodním domem Tesco (bývalá Lesanka) nebo na ul. Dělnická)

Program:

             1- Zahájení, schválení programu, volba návrhové a volební komise

             2- Kontrola usnesení výroční členské schůze v roce 2014, zpráva jednatele, nákaz. Referenta,  

                 hospodáře a revizní komise k práci a hospodaření ZO ČSV v roce 2014

             3- Návrh činnosti a plán práce na rok 2015

             4 - Stanovisko a návrhy změn k návrhu stanov CSV (návrh vyšel ve včelařství 1/2015) 

             5- Diskuse k předneseným zprávám, návrhy k činnosti organizace v roce 2015

             6- Udělení ocenění navrženým členům ZO ČSV Bruntál

             7- Volba orgánů ZO, delegátů okresní konference a  okresního výboru, kandidáta do RV

             8- Návrh usnesení, připomínky členů, schválení usnesení

             9- Přednáška pana Jana Kolomého na téma: Ošetřování včelstev v průběhu roku

            10- Dotazy členů, diskuse, výměna zkušeností

            11- Závěr členské schůze

            12- Společný oběd

 

Vážení přátelé,

Letošní výroční členská schůze je volební. Dále s platností nového občanského zákoníku je nutnost změn stanov CSV. Pokud máte k návrhu stanov (včelařství 1/2015) nějaké výhrady či návrhy na změny tak si je připravte. Tak jako loni předáme ocenění navrženým členům naší ZO.

Těšíme se na vás a věříme, že i vy se výroční členské schůze zúčastníte.