Výroční členská schůze 2015

18.03.2015 22:51

15.3.2015 se konala v restauraci Faraon výroční členská schůze ZO ČSV Bruntál. Zúčastnilo se jí 74 členů naší základní organizace. Členové si na této volební schůzi zvolili nové vedení základní organizace a delegáty na Okresní konferenci v tomto složení:

Výbor ZO ČSV Bruntál:

předseda:                   ing.Novotný Vladimír

místopředseda:                 Hruška Václav

jednatel:                           Pospíšil Martin

pokladník:                         Neumann František

nákaz. referent:                 Klváček Jan

 

Revizní komise:

předseda:           Tranová Libuše

člen:                   Utíkal Vladislav

člen:                   Tisoň Marek

náhradník:           Brázda Vladimír

 

delegáti na okresní konferenci:

ing.Novotný Vladimír

Hruška Václav

Pospíšil Martin

Klváček Jan

Neumann František

Kolomý Jan

Brisuda Petr - náhradník

 

kandidát do RV:

Pospíšil Martin

------------------------------------------------------------------------------------------------

Na výroční členské schůzi byl dále schválen hospodaření za rok 2014 a plán na rok 2015, plán práce, zpráva o činnosti za rok 2014, zpráva revizní komise, stanovisko k návrhu stanov a další. Byl schválen záměr uspořádat zájezd na včelařskou výstavu do Ostravy a nákup aerosolového vyvíječe s kompresorem pro potřeby ZO. Schválené zprávy najdete v sekci Zápisy ze schůzí.  Tak jako loni jsme předali ocenění "vzorný včelař" vybraným členům naší základní organizace za jejich práci ve prospěch organizace, našich členů a za přínos pro obor včelařství. Oceněni byli přátelé: ing. Novotný Vladimír, Brisuda Petr, Turák Pavel, Klváček Jan a Lojkásek Břetislav. Členy jsme informovali o nákazové situaci a výsledcích vyšetření zimní měli. Dále proběhla informace k možnosti čerpání dotací v oboru včelařství.  Na závěr naší výroční schůze proběhla přednáška pana Kolomého na téma: Ošetřování včelstev v průběhu roku. Výroční schůzi jsme zakončili společným obědem.

Tato členská schůze byla součástí Vzdělávacího dne .

Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál      

Fotogalerii z výroční schůze najdete zde.