Výplata dotace 1D + výběr členských příspěvků ČSV na rok 2019

18.11.2018 09:32

V  sobotu 24.11.2018 se bude od 10:00h do 12:00h  na Jesenické 45 (vchod zezadu, parkování v přilehlých ulicích) v Bruntále vyplácet žadatelům dotace 1.D (na zazimovaná včelstva).

 

Výše dotace na 1 zazimované včelstvo pro rok 2018 je 149,-Kč.

Při této příležitosti budou vybírány členské příspěvky na rok 2019 od členů ZO ČSV Bruntál.
Členský příspěvek se skládá z: 200Kč pro CSV, 250Kč pro Základní Organizaci a 16Kč x počet včelstev

Dotaci si může každý žadatel vyzvednout osobně, nechat zaslat na účet (pokud o to v žádosti požádal), nebo může pověřit jinou osobu. Ovšem tato osoba musí být vybavena plnou mocí pro rok 2018, ve které bude jasně vyplněno, kdo zplnomocňuje, koho zplnomocňuje. U obou musí být uvedena rodná čísla. Plná moc musí být podepsána jak zmocnitelem tak zmocněncem!

Plnou moc najdete buď ve včelařství č. 8/2018 nebo si ji můžete stáhnout i z našich stránek : https://vcelaribruntal.webnode.cz/formulare/

Pokud zástupce nebude vybaven náležitě vyplněnou plnou mocí, tak vaši dotaci nebude moci převzít.

Žadatelům, kteří uvedli do žádosti o dotaci číslo účtu bude tato dotace zaslána na tento účet v plné výši bez odečtení příspěvků . Těmto členům bude zaslán předpis na úhradu příspěvků na rok 2019, které musí uhradit na účet ZO CSV Bruntál  č: 2601061860/2010. Žádáme o uhrazení příspěvku v co nejkratším čase

Pokud se žadatel o dotaci nedostaví pro výplatu dotace a ani za sebe nepošle zástupce, tak dle zákona bude tato dotace nenávratně odeslána zpět státu!
V případě jakýchkoli dotazů volejte jednateli  ZO  tel: 732 249 389
S pozdravem  Pospíšil Martin – jednatel  ZO ČSV Bruntál