Výplata dotace 1.D + úhrada členských příspěvků na rok 2018

13.11.2017 18:14

Výplata dotace 1.D + výběr členských příspěvků ČSV na rok 2018

V  úterý 28.11.2017 se bude od 17:00h do 19:00h  na Jesenické 45 (vchod zezadu, parkování v přilehlých ulicích) v Bruntále vyplácet žadatelům dotace 1.D (na zazimovaná včelstva).

Výše dotace na 1 zazimované včelstvo je 156,-Kč.

Při této příležitosti budou vybírány členské příspěvky na rok 2018 od členů ZO ČSV Bruntál.
Členský příspěvek se skládá z: 200Kč pro CSV, 250Kč pro Základní Organizaci  a 16Kč x počet včelstev

Dotaci si může každý žadatel vyzvednout osobně, nechat zaslat na účet nebo může pověřit jinou osobu. Ovšem tato osoba musí být vybavena plnou mocí pro rok 2017, ve které bude jasně vyplněno, kdo zplnomocňuje, koho zplnomocňuje. U obou musí být uvedena rodná čísla. Plná moc musí být podepsána jak zmocnitelem tak zmocněncem!

Plnou moc najdete buď ve včelařství č. 8/2017 nebo si ji můžete stáhnout i z našich stránek : https://vcelaribruntal.webnode.cz/formulare/

Pokud zástupce nebude vybaven náležitě vyplněnou plnou mocí, tak vaši dotaci nebude moci převzít.

Žadatelům, kteří uvedli do žádosti o dotaci číslo účtu bude tato dotace zaslána na tento účet v plné výši bez odečtení příspěvků . Těmto členům bude zaslán předpis na úhradu příspěvků na rok 2018, které musí uhradit na účet ZO CSV Bruntál  č: 2601061860/2010. Žádáme o uhrazení příspěvku v co nejkratším čase

Pokud se žadatel o dotaci nedostaví pro výplatu dotace a ani za sebe nepošle zástupce, tak dle zákona bude tato dotace nenávratně odeslána zpět státu!
V případě jakýchkoli dotazů volejte jednateli ZO tel: 732 249 389
S pozdravem  Pospíšil Martin – jednatel  ZO ČSV Bruntál