MVO Varroáza 2017

27.03.2017 11:37

SVS vydala mimořádné veterinární opatření k výskytu nákazy Varroázy na základě vyhodnocení vyšetření zimní meli včel.

Jarní ošetření Varroáza - O (předjarní preventivní ošetření) na katastrálních územích všech obcí v České republice se provádí s výjimkou: 
a) stanovišť na těchto katastrálních územích, ve kterých byl výsledek vyšetření směsných vzorků zimní měli odevzdaných do 15. 2. 2017 negativní na přítomnost samiček roztoče Varroa destructor, 
b) obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

SVS_2017_005393-G (1).pdf (455474)

V katastrech ZO Bruntál je nařízeno povinné předjarní ošetření v těchto obcích:

Staré Město, Bruntál, Oborná, Mezina, Dlouhá Stráň, Nová Pláň, Karlovec, Roudno, Slezská Harta