Mimořádné veterinární opatření č.3

02.06.2015 04:54

KVS Moravskoslezského kraje vydala mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu v obci Nové Heřmínovy.

Z tohoto důvodu vyhlásila ochranné pásmo MVP v katastrech:

Okres Bruntál:

 Oborná (613231), Čaková (618306), Lichnov u Bruntálu (683752), Milotice nad Opavou (695181), Nové Heřminovy (706183), Skrbovice (762636), Loučky u Zátoru (791199), Zátor (791202)

Celé znění MVO si můžete stáhnout zde.Narizeni_3_.pdf (323012)

Jelikož k katastrech spadajících pod ZO CSV Bruntál tedy: Nové Heřmínovy, Oborná a Milotice se všechny stanoviště vyšetřovaly na mor včelího plodu (MVP) v zimě ze zimní měli tak odpadá povinnost je vyšetřovat nyní. 

Ovšem podle bodu h) nařízení bude povinnost provést kontrolní vyšetření před skončením pozorovací doby a to vyšetřením vzorků zimní měli na spory MVP a to do 15.2.2016.

Dále platí v ochranném pásmu:

d) Zákaz přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma. 

e) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. 

f) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je možné jen u včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.