Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2015

03.12.2014 20:32
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.
 
Jelikož jde o velmi obsáhlý dokument zahrnující veškerý dobytek a zvěř tak jsme udělali výňatek týkající se jen včel a včelstev.
 
Hlavní změna oproti předešlému roku je povinné vyšetření včelstev na mor včelího plodu v případě, že chcete včelstva přemístit mimo území obce, ve kterém máte včelstva umístěna. Toto se týká i případu, kdy přesunujete včelstva mezi svými stanovišti, které se nacházejí v různých obcích.
 
citace dotyčného nařízení:
 
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
 
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) minimálně 1x ročně na stanovišti
 
a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce
 
b) na zimním stanovišti kočovných včelstev
 
 
Soubor s nařízeními týkajících se včel a včelstev si můžete stáhnout zde.METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015