Léčení - fumigace varidolem

12.10.2013 13:31

Podávané množství a způsob podání
Léčivá látka se ve včelstvu mezi jednotlivé včely rozšiřuje pomocí dýmu, vzniklého doutnáním fumigantního proužku (aplikace fumigací) nebo směsí mikroskopických kapalných částic a vzduchu, vytvořené vyvíječem aerosolu (aplikace aerosolem),

Před provedením vlastní fumigace vložíme na celé dno úlu vyčištěnou podložku.Ta se po cca 24hodinách po provedení fumigace vyjme a vyhodnotí se množství spadu roztočů.

Fumigace se provádí ve 3 termínech.Při 2 a 3 ošetření by neměl být ve včelstvech již žádný plod. Ideální je provést 3 ošetření krajem prosince aerosolem.

Doporučené intervaly mezi fumigacemi je 14-21 dní.


Aplikace fumigací

Aplikace fumigací se provádí při venkovních teplotách nad 10°C, aby včelstvo bylo rozvolněné a v době kdy včely nelétají.
Na jedno včelstvo obsedající 1 nástavek (39x24) se použijí dvě kapky přípravku (6,2 mg léčivé látky) na jednom proužku. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, na proužek se nakapou až čtyři kapky. Pro velmi slabá včelstva se použije jedna kapka. Postup pro vysoké podmety může být takovýto:

Proužek přeložíme napolovinu do tvaru "A" a na kapeme rovnoměrně na obě strany příslušné množství přípravku.Po vsáknutí přípravku se proužek na obou spodních spodních stranách zapálí, přičemž musí jen doutnat, nesmí hořet plamenem. Takto zapálený proužek se postaví na kovové víčko od sklenice na med nebo zavěsí na speciální stojánek za vrchol "A" a umístí do podmetu.

Úl a česno uzavřeme. Po 30 minutách česno otevřeme. Aplikujeme při venkovní teplotě nad +10°C, vždy v době, kdy včely nelétají

 

Aplikace aerosolem
Na jedno středně silné včelstvo se aplikuje aerosolová mlha ze 3 ml 1,64% vodní emulze nebo acetonového roztoku přípravku (6, 2 mg účinné látky). Aerosol se aplikuje vyvíječem aerosolu VAT 1a (evidovaný veterinární technický prostředek) do česna úlu. Dávkování je zajištěno délkou expozice za předepsaného tlaku a teploty. U středně silného včelstva činí expozice 120 sekund u vodní emulze a 30 sekund u acetonového roztoku. U zvláště silných nebo naopak slabých včelstev se expozice koriguje podle návodu výrobce vyvíječe.
Po skončení se česno uzavře na dobu 30 minut. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat až do teploty  -5 °C .