Informace k vyšetření zimní měli v roce 2019

09.12.2018 18:25

Informace ke sběru zimní měli v roce 2019

Všichni včelaři odeberou zimní měl a odevzdají ji zabalenou a řádně označenou do 25.1.2019 svým důvěrníkům.

Směsný vzorek jen k vyšetření na varroázu

Z jednoho stanoviště včelstev bude připraven jeden směsný vzorek .
Pokud má včelař více stanovišť, tak včelař bude odevzdávat vzorek z každého stanoviště zvlášť.

Vyšetření na varroázu se neplatí (je hrazeno přímo státem)

 

Směsný vzorek k vyšetření varroázy + moru včelího plodu (MVP) po 2 letech

Tento směsný vzorek se bude odevzdávat ze stanovišť včel umístěných v katastrech,kde uběhlo již 2 roky  od zrušení pásma MVP.

Tento směsný vzorek budou odevzdávat chovatelé, kteří mají stanoviště v těchto katastrech okresu Bruntál. Žlutě jsou zvýrazněny katastry spadající pod ZO Bruntál.

NAŘÍZENÍ  
SVS/2016/073755-T   Krnov-Horní Předměstí (674737)
SVS/2016/073755-T   Krnov-Opavské Předměstí (674630)
SVS/2016/073755-T   Krásné Loučky (674770)
SVS/2016/053951-T   Jelení u Bruntálu (695173)
SVS/2016/053951-T   Milotice nad Opavou (695181)
SVS/2016/053951-T   Nové Heřminovy (706183)
SVS/2016/053951-T   Razová (739987)
SVS/2016/053951-T   Zátor (791202)
SVS/2016/043928-T   Hošťálkovy (646091)
SVS/2016/043928-T   Krnov-Horní Předměstí (674737)
SVS/2016/043928-T   Krásné Loučky (674770)
SVS/2016/043928-T   Linhartovy (683876)
SVS/2016/043928-T   Opavice (683884)

Jeden takovýto směsný vzorek  bude připraven z max 25 včelstev na stanovišti. Pokud má tedy včelař více včelstev na stanovišti než 25, tak odevzdá  více vzorků. Vzorky budou označeny čísly  k určení úlů ze kterých je směsný vzorek vytvořen(např 1-25, 26-50 atd).

Vzorky budou mimo standartní označení označeny videlným nápisem "I MOR"

Z tohoto vzorku bude provedeno vyšetření jak na varroázu tak i na mor.

Toto vyšetření je plně a přímo hrazené státem.

 

Směsný vzorek k vyšetření varroázy + moru včelího plodu v ochranných pásmech MVP.

Týká se to těchto katastrů v okrese Bruntál. Žlutě jsou zvýrazněny katastry spadající pod  ZO Bruntál:

 

NAŘÍZENÍ   Katastrální území
SVS/2018/111911-T   Krahulčí (672211)
SVS/2018/104197-T   Nová Rudná (743356)
SVS/2018/104197-T   Podlesí pod Pradědem (743364)
SVS/2018/104197-T   Stará Rudná (743372)
SVS/2018/104197-T   Andělská Hora ve Slezsku (760412)
SVS/2018/104197-T   Stará Voda v Jeseníkách (760447)
SVS/2018/104197-T   Suchá Rudná (760455)
SVS/2018/104197-T   Světlá ve Slezsku (760463)
SVS/2018/104197-T   Malá Morávka (690236) vých. od silnice II/445
SVS/2018/087527-T   Arnultovice u Jindřichova (660329)
SVS/2018/087527-T   Bartultovice (787990)
SVS/2018/087527-T   Vysoká ve Slezsku (788015)
SVS/2018/087768-T   Slezské Pavlovice (713309)
SVS/2018/052138-T   Mirotínek (695513)
SVS/2018/052138-T   Ruda u Rýmařova (743208)
SVS/2018/052138-T   Tvrdkov (772011)

Jeden takovýto směsný vzorek  bude připraven z max 10 včelstev na stanovišti. Pokud má tedy včelař více včelstev na stanovišti než 10, tak odevzdá  více vzorků. Vzorky budou označeny čísly  k určení úlů ze kterých je směsný vzorek vytvořen(např 1-10, 11-20 atd).

Vzorky budou mimo standartní označení označeny videlným nápisem "I MOR"

Z tohoto vzorku bude provedeno vyšetření jak na varroázu tak i na mor.

Toto vyšetření je plně a přímo hrazené státem.

 

Vyšetření zimní měli je pro všechny chovatele ze zákona povinné a při porušení této povinnosti hrozí chovateli pokuta až 50 000,-Kč

Vzorky odevzdávejte vysušené a zbavené zbytků tělíček včel. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Zásadně nesušíme na topení (měl se rozteče a slepí)!

Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Dobré jsou kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou látkou, která je zajištěna nejlépe gumičkou.

Naprosto nevhodné jsou řídké tkaniny, jako záclony. Měl se pak při přepravě sype ven, papírový ubrousek nebo mikroten se protrhává.

Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry.

Nevhodné obaly jsou: plastové a papírové sáčky nebo obálky,plastové nebo kovové neprodyšné krabičky, obaly přelepované různými páskami.

V takových obalech se měl může slepit, vysypat, zplesnivět atd. Vyšetření takto znehodnocené měli je velice nepřesné nebo i nemožné.

 

Vzorek měli musí být označen:

Jménem a číslem chovatele

umístěním a číslem stanoviště

počtem včelstev ze kterého se skládá směsný vzorek

 

Vzorek označte na kelímku, označení na víčku je nevhodné, protože po odstranění víčka již není zřejmé, k jakému vzorku patří!!!

 

V případě nejasností se obraťte na jednatele Martina Pospíšila tel: 732 249 389