Žádosti o dotaci 1.D (na zazimovaná včelstva) odevzdají žadatelé svým důvěrníkům nejpozději do 15.9.2016. 

 
Formuláře k dotaci 1.D byly uveřejněny v časopise včelařství č: 8/2016, nebo si je mohou žadatelé stáhnout zde: formuláře
 
Podmínkou pro přiznání dotace je nahlášení stavu včelstev k 1.9. do ústředí CMSCH. (Českomoravský společnost chovstelů)
 
Pokud žadatel žádá o dotaci na včelstva, která má umístěna v katastru jiné ZO, tak musí k žádosti přiložit "Potvrzení o umístění včelstevv obvodi jiné ZO"
 
Formulář žádosti musí být kompletně a pravdivě vyplněn a podepsán. Včelstvo na které lze žádat dotaci musí obsedat minimálně 7 rámků velikosti 39x24, nebo ekvivalent přepočtu při jiné rámkové míře.