Jubilea naši členů

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, zdravé včelky a mnoho optimismu do dalších let.

 

Životní jubilea členů ZO ČSV Bruntál v roce 2017

 

V lednu oslaví:

Jan    Ivanco    z   Roudna     75 let

 

V únoru oslaví:

Pavel    Losík    z    Bruntálu    70 let

Antonín    Seitl    z    Oborné    65 let

V březnu oslaví:

Robert    Kučera    z   Andělské  Hory     70 let

 

V dubnu oslavili:

Karel Tomanec  z   Bruntálu     70 let

Miroslav dendis   z   Brntálu      60 let

 

V květnu oslaví:

Jan Klváček   z   Bruntálu     70 let

 
 
V červnu oslavili:

 

 

V červenci oslaví:

 

V  srpnu oslaví:

 
 

V září oslaví:

 

V říjnu oslaví:

 

 

V listopadu oslaví:

 
 
 
 
V prosinci oslaví:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         BLAHOPŘEJEME